Tâm sự

Nơi mình bày tỏ quan điểm cá nhân, có thể là những câu chuyện về mình, có thể là về cuộc sống xung quanh, mong rằng nó có ích với bạn!!

Giải phẫu chính trị

Như chúng ta đều thấy thì từ “chính trị” là một từ mượn Hán – Việt gồm 2 bộ phận:…

Read More »

Bạn mới là người vô duyên!

Anh chàng hôm qua bạn bảo vô duyên… Thực ra anh ta đang muốn dành cho bạn một bất ngờ,…

Read More »

Sáng tạo là mục tiêu hay phương tiện?

Đừng định nghĩa sáng tạo Sáng tạo đôi khi không phải là việc tìm ra một câu trả lời đúng…

Read More »

Nhìn lên để biết phấn đấu, nhìn xuống để biết hạnh phúc, thế rốt cục là phải nhìn lên hay xuống?

Nhìn lên để cố gắng – chưa đủ Nhìn xuống để hạnh phúc – không nên!  Nhìn lên để thấy…

Read More »

Phụ nữ thích đàn ông Giàu chẳng có gì sai?

Sai chứ Việc thích hay không thích là cảm xúc cá nhân, không có khái niệm đúng – sai. Nhưng…

Read More »

Ai Là Người Ảnh Hưởng Đến Mình Nhất?

Chẳng có ai là người ảnh hưởng đến mình nhất!?! Nói vậy không phải vì mình là một kẻ vô…

Read More »
Back to top button